ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
משולשי השטן

התבנית הקלאסית של משולשים יורדים, מאותתת טוב יותר מכל תבנית אחרת על היפוך מגמתי שלילי. מדוע התבנית המתכנסת פועלת בצורה טובה כל כך? התשובה נמצאת בפסיכולוגיית ההמונים ובקשר שלה לתנועת המחיר ולמומנטום.

את הירידה הראשונית (החזקה ביותר) משיא התבנית, מלווים תמיד רגשות הלם וחשש. אבל שחקנים רבים נאחזים באמונה שהרווחים יחזרו כאשר עוצמת המכירות תחלש (הנטייה לחיזוק עצמי ודעתנות קונסרבטיבית). למרבית השחקנים קשה מאוד להסתגל לחילופי מגמה ולשינויי פוזיציה מהירים וירידה ראשונית חזקה זו מגיעה מייד לאחר עלייה חזקה וכל זאת בפרק זמן קצר ביותר. הם ממשיכים להחזיק בפוזיציות בשעה שתקוות-שווא ורחשי-לב מחליפים כללי ניהול סיכון הולמים (הסלידה מהפסדים ואפקט הדיספוזיציה). כאשר התיקון נמשך מעבר לצפי הראשוני, מתגברת תחושת אי-הנוחות בקרב השחקנים אך רובם ימשיכו להחזיק בפוזיציה בשלב מאוחר זה ולא ישלימו עם הפסדיהם, תוך שכנוע עצמי שהנייר יחזור לעלות (דיסוננס קוגניטיבי). שלב הירידות הראשון מסתיים מייד לאחר שרגשות פחד נכנסים למערכה, ולפתע קופץ הנייר בחדות.

אצל שחקני לונג רבים, התחזקות מאוחרת זו מגבירה את ההטייה הפנימית המסוכנת - שהם צדקו לאורך כל דרך הירידות מהשיא. בטחון מחודש זה אפילו גורם לכמה מהם להגדיל פוזיציות (מיצוע מוטעה) ואחדים מאלו שיצאו מפוזיציה בתחתית, נכנסים עתה שוב, בשיא עלייה שניה זו. אולם הכסף החכם רואה את ההתחזקות האחרונה כהזדמנות יציאה. תוך כדי היציאה השקטה של הכסף החכם, הקפיצה במחיר מאבדת מומנטום והנייר כושל וחוזר לרדת. אלו שעדיין נמצאים בפוזיציה, עוקבים כעת בחשש אחר רמת השפל הקודמת - זו שהושגה בירידה הראשונית - כעת קו התמיכה.

עבור עוקבי התחתיות הכפולות, נקודת שפל קודמת זו מהווה הזדמנות כניסה למשחק קצר טווח ואגרסיבי. כאשר המחיר יורד לנקודת השפל הקודמת, כעת בפעם השניה, שחקני הסווינג נכנסים לפעולה ומשחקים על התחתית הכפולה שנוצרה. התבוססות זו קרוב לרמת התמיכה משכנעת שחקנים נוספים לכניסה, אבל למעט משחק קצר ואגרסיבי, כל היתר נכנסים בשלב הגרוע ביותר מבחינתם.

בשלב זה, המומנטום השורי כמעט ונגמר עקב נדנדת המחיר, אבל רמת התמיכה עודנה נשמרת תוך תנועת מחיר צדדית וצמצום משמעותי ברוחב רצועות בולינגר. לעיתים הנייר מנפיק קפיצה נוספת, חלשה יותר מקודמתה ולעיתים המומנטום נחלש עד כדי אי יכולת להנפיק אפילו עלייה קטנה והתנועה הצדדית נמשכת ומתכנסת. שחקני הלונג מאבדים עניין ושחקנים השורט מתחילים להריח דם אדום. חלקם נכנס כבר כעת לפוזיציות שורט ראשוניות. רגשות הפחד של מחזיקי פוזיציות לונג גובר ופקודות סטופ-לוס הולכות ונערמות מתחת למדף התמיכה.

השוורים עדיין מחזיקים את קו התמיכה, אבל ההסתברות פועלת כעת בחוזקה כנגדם. בהכרה ששבירת תמיכה אפשרית בכל רגע נתון, שחקני הטווח-הקצר מנצלים כל עלייה מזערית לצורך כניסה לפוזיציות שורט ומתגברים בקלות על כל תגובת נגד שורית. לבסוף, לא נותר דבר מהסנטימנט השורי וקו התמיכה המאוזן נשבר ומפעיל את כל פקודות הסטופ-לוס. אלו גורמות לצניחת מחיר מהירה ומיידית. לאחר החלשות מחזורי המכירות והתדלדלות מחזיקי פוזיציות הלונג, נפתח חלון הזדמנויות חדש לעליות.

להלן דוגמא להמחשה:

לבסוף, אין לשכוח כי תבניות טכניות מספרות סיפור הסתברותי ולא ודאי. במידה והמשולש היורד נפרץ כלפי מעלה, תהיה זו הפתעה שתוביל בדר"כ לעליות חדות.

© המאמר מבוסס על טור שפורסם באתר www.hardrightedge.com.