ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
>Home Page >Behavioral Finance >Sentiment >Trade Groups Psychology:
תמחור, כליות ולב - מדרש פסיכולוגי על שחקני השוק

תמחור השוק לנייר-ערך מסוים, יכול להיגזר מגורמים רבים ושונים - פנימיים, כגון טיב החברה, רווחיותה, טיב הנהלתה, וגם חיצוניים, כגון צרכים סובייקטיביים של כל משקיע ומשקיע, השלכות מקרו-כלכליות ופוליטיות וכיוצ"ב.

אולם בסופו של דבר, תמחור הנייר הינו נגזרת של הסכמה, אליה הגיעו מוכרים וקונים. עמק השווה.

שלושה שחקנים בלבד קיימים ומשפיעים בכל רגע ורגע על תמחור השוק:
1- מחזיקי פוזיציות לונג;
2- מחזיקי פוזיציות שורט;
3- שחקנים נטולי פוזיציה, הממתינים להיכנס לשוק, לאחת הפוזיציות הנ"ל.

כל אחד מסוגי השחקנים הנ"ל, מגיב לתנועות השוק בצורה שונה.

הקבוצה הראשונה - מחזיקי פוזיציות לונג - סבורים כי רמות המחיר הנוכחיות יעלו.
הקבוצה השניה - השורטיסטים - סבורים שרמות המחיר הנוכחיות ירדו.
לקבוצה השלישית - נטולי הפוזיציה - דיעה לא מגובשת והם ממתינים לסימנים נוספים לפני כניסה.

לקבוצה האחרונה, יכולת ההשפעה הגדולה ביותר, משום שברגע ששחקן נטול פוזיציה, מגיע להחלטה להיכנס, להחלטתו זו השפעה ישירה על השחקנים שאוחזים כבר בפוזיציות. שחקני הקבוצה השלישית מהווים גורם מפתח לתנועות מחיר ולהתפתחות מגמתית.

כאשר מדובר לדוגמא בטווחי מסחר - איזורי דשדוש/גיבוש - שחקני הלונג והשורט רגישים מאוד לתנועה החורגת מגבול טווח המסחר. כניסה של שחקן מהקבוצה השלישית, מפירה את האיזון שהושג בין שחקני הלונג והשורט (איזון שייצר למעשה את טווח המסחר) והמחיר נע מעל הטווח או מתחתיו וגורם לרווחי קבוצה אחת לגדול על חשבון הפסדי האחרת.

תיאור הלכי הרוח השולטים בשלבי התמחור השונים, מובא להלן, בגרף של חברת אלדין מערכות ידע בע"מ, שלאחריו הסברים. הגרף מובא כדוגמא להלכי רוח כלליים בלבד. על שיטות מסחר בפועל, הוסבר בפרק אחר. החברה הספיציפית מנותחת ברשימה הציבורית וגם הובאה כדוגמא בפרק הדן על שיטות הצבת סטופים. ובכל מקרה, חשוב לזכור כי אירועים חריגים קורים, הלכי רוח משתנים וקיבעון מביא להפסדים. כעת לגרף ולהסברים:

בסופה של כל מגמה יורדת, בה היצע המוכרים גובר על ביקוש הקונים, השחקנים מגיעים לעמק השווה, מגיעים לאיזון ונוצרת תחתית. התחתית לעיתים מקבלת תצורת V ולעיתים תצורה קעורה, אבל בדר"כ מדובר בתנועה צדדית מדשדשת - הווה אומר טווח מסחר צר יחסי, בו מושג השיוויון בין שחקני הלונג לשחקני השורט (מסומן בגרף כשלב מספר 1).

מסיבה כזו או אחרת, לחלוטין בלתי רלבנטית, מספר שחקנים מחליטים להיכנס למשחק לונג, מפירים את האיזון וגורמים לפריצת הטווח מעלה. לפריצה זו השלכות מיידיות. שחקני השורט מנסים לסגור פוזיציות נפסדות (שורט סקוויז). השחקנים נטולי הפוזיציה, שהמתינו לאינדיקציה שורית כלשהי, נכנסים כעת אף הם ולבסוף, שחקני לונג שרואים את הפריצה, מחליטים להגדיל פוזיציה. כל השינויים הללו, גורמים לעלייה בביקוש וממילא עלייה מתמשכת במחיר. בסופו של תהליך ראשוני זה, מגיעה נקודה מסויימת, בה מחליטים שחקנים קצת פחות סבלניים, להתחיל לממש רווחים או להיכנס לפוזיציות שורט והמגמה העולה נעצרת באופן זמני - שלב מספר 2 בגרף.

לאחר תקופת מימוש קצרה, שוב מושג שיוויון. אך לאור המגמה החיובית והפריצה האחרונה לאחר שלב הדשדוש הארוך, הסנטימנט השולט בנקודה זו הוא חיובי. שחקני לונג שרצו להגדיל פוזיציה כבר בפריצת הטווח הראשוני (1) אבל לא הספיקו לעשות כן, ממהרים לתפוס את התחתית הזמנית כדי להגדיל פוזיציה. שחקני שורט שלא הספיקו לצאת מפוזיציה נפסדת בפריצה הקודמת, מודים לאל וממהרים כעת לעשות כן בשעת מימוש זו. ונטולי הפוזיציה, שכשלו להיכנס קודם לכן, ממהרים לתפוס תחתית זמנית זו. מעשי הקבוצות השונות מייצרים תמיכה המאיטה את המימוש, והביקוש ההולך והגובר מביא לעלייה מחודשת ומחוזקת בבטחון השורי ובתמחור הנייר (מסומן בגרף כשלב מספר 3).

כאשר רמות המחיר עולות מעל השיא הקודם (2), יותר ויותר שחקני לונג מתגברים פוזיציות, שחקנים נטולי פוזיציה איטיים, נכנסים ושחקני שורט עקשנים מאבדים תקווה ומוכרים.

במגמה עולה, התהליכים הנ"ל מופיעים שוב ושוב. כאשר בכל פעם, פרץ הביקושים מתגבר והולך, הבטחון השורי הולך ומתחזק ואלה גורמים לעליות פראבוליות. אבל בסופו של דבר התהליך נעשה בלתי-רציונלי ונעצר. כמות הביקושים יורדת וכף המאזנים נוטה לעבר ההיצעים. המגמה העולה מגיעה לסיום והסנטימנט הכלל-שווקי מתחלף (מסומן בגרף כשלב מספר 4).

מפאת רמות הביקוש הנמוכות בשיא, המימוש שמגיע הינו חריף יותר ויורד עמוק יותר, מכל מימוש שהופיע בעבר. קו המגמה העולה, שנוצר מהשפלים במגמה העולה, נשבר (נקודה 5).

שחקנים מהירי החלטה, יגזרו ממופע זה החלטה ויפעלו, אולם מרבית השחקנים אינם מהירי החלטה ואינם מזהים שינויים מספיק מהר. לרוב רובם של השחקנים הטיות קוגנטיביות פסולות כגון דעתנות קונסרבטיבית, אפקט הדיספוזיציה והישענות על העבר. הטיות אלה גורמות לכך שעדיין יהיו שחקני לונג שירצו לקנות תחתיות (יאמרו: "בכל פעם קודמת, זה עבד"). אלו יגרמו לעליה במחיר, אבל זו תהיה מוגבלת מפאת שינוי הסנטימנט ובמהרה, שוב גובר פרץ ההיצעים, שמחזיר את המחיר לכיוון יורד ומחזק את הבטחון הדובי (נקודה 6).

שבירת רמות שפל קודמות, לעיתים לאחר יצירת תבנית ראש וכתפיים או משולשי שטן, מביאה להתחזקות נוספת של היצעים (הפעלה מסיבית של פקודות הגנה מטעם שחקני לונג) וירידה דרמטית בביקושים (שחקני שורט ישנים/חדשים) - נקודה 7.

תרחישים חיצוניים או פנימיים יכולים לחזק את המגמה העולה או היורדת, בכל נייר ונייר ובכל פרק זמן, בשונה, אולם האלמנטים הפסיכולוגיים של כל קבוצת שחקנים פועלים, תמיד, באופן דומה. חשוב להפנים את הלכי הרוח של הקבוצות השונות. חשוב לחשוב על כל קבוצה וקבוצה בכל שלב ושלב.