ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
>Home Page >Behavioral Finance >Analysts Recomendations > Lumenis - The Israeli Case:
זהו סיפורה של מניה ישראלית אחת בשם לומניס, סיפורם של האנליסטים שסיקרו אותה לאורך שנים 2001-2002 וסיפורם של פרשני עיתון גלובס. בחודש 2/2002 החלה רשות ניירות הערך האמריקאית לחקור את עניניה הכספיים של החברה. לא האנליסטים המסקרים את החברה ולא הפרשנים בעיתונות הכלכלית נתנו את השירות המתחייב למשקיע הממוצע, למרות הסימנים הרבים שחזרו ועלו מעת לעת - החילופים התכופים של מנהלי הכספים בחברה, מכירות בעלי הענין, הירידות החדות במחיר המניה ורמות השורט האדירות שנפתחו בשוק ההון. הן האנליסטים והם הפרשנים אטמו אוזנים ובחרו להמשיך להאמין לחברה ולמנהליה. עיתונות טובה היתה אמורה לגלות אילו שלדים מסתתרים בארונה של החברה. זאת לא עשתה. אנליסטים טובים היו אמורים לבחון את דו"חותיה של החברה והתנהלותה העסקית. זאת לא עשו. הן האנליסטים והן העיתונות הכלכלית כשלו כשלון צורב לעשות את עבודתם נאמנה, תוך הפגנת קבעון מחשבתי, הטיות קוגנטיביות בסיסיות כגון נטייה להימנע מלחתוך הפסדים, המלצות לפעולה כנגד המגמה השלטת, בטחון מופרז, אופטימיות חסרת בסיס, תמימות ועצלות. בגרף המובא להלן, הובאו ציטוטים שונים של פרשני עיתון גלובס והמלצות האנליסטים שנכתבו לאורך ציר הזמן. לאחר מכן תוכלו להתרשם מניתוח טכני פשוט של המניה, לפיו ניתן היה להימנע מהפסדים צורבים בהשקעה בחברה.

לאחר הגרף הנ"ל, תוכלו לבחון כעת את הגרף הבא. גרף חודשי עם ניתוח טכני פשוט, ממנו עולות מסקנות מסחר פשוטות ונהירות לכל מנתח טכני ממוצע.