ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
>Home Page >Our First Year:

שירי שלי, שנה שלמה.

איך לילה גשום וקר הופך לשנה חמה ומלאה שמש.

והרבה בזכות מספר מילים על חתול אהוב
שתפסו את תשומת-לבך.

קשה להאמין. שנה אחת. עולם ומלואו.

אומרים שאין חדש תחת השמש.

אבל בעבור שניים... בעצם שלושה...
הסיבוב הנוכחי סביב השמש הביא הרבה חדש.

אז הסיפור הזה החל בערב ובחתול בשם Night,
בבוקר אור קרם עור וגידים,

ויהי ערב ויהי בוקר, שנה אחת...

השביל הזה התחיל כאן
בליל קר ברמת-גן
לא סלול, לא תמיד מסומן
השביל הזה התחיל כאן

חצה את העיר
עלה על ההר
המשיך אל הים
ימשיך גם מחר
חתך באויר, בין הבתים
יצא אל האור, אל חיים חדשים

שם עליו, שנינו עכשיו עליו
מלאכי ציפורים מעלינו
מלווים את צעדינו
מרחוק נדלק אור
לא נסטה, כדי שנוכל לחזור

השיר הזה התחיל כאן
כחול על הדף הלבן
לא גמור, לא תמיד מכוון
השיר הזה התחיל כאן

חצה את העיר
עלה על ההר
המשיך על הים
ימשיך גם מחר
חותך באויר, בין אנשים
יוצא אל האור, אל חיים חדשים

וחיים חדשים זו המטרה בשנה הבאה...
אוהב אותך שירי שלי