ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
שלום לכולם. באתר זה תמצאו ראשית כל, אסופת מאמרים אקדמאים שלוקטו מהרשת בנושא פיננסיה התנהגותית וניתוח טכני ופיננסי.
זוהי תרומתי הקטנה להפצת הידע בקרב המשקיעים ושחקני השוק הישראליים. בנוסף תמצאו כאן מבחר עוגיות פנדמנטליות טעימות, מספר תבשילים טכניים ביתיים ותיאור לא ממצה של גישת ההשקעה הערכית. אתם מוזמנים להעמיק ידע, לבקר, להעיר ולהאיר. אשמח לשמוע מכם
עכשיו אפשר לתת ל"שוק לרוץ". תודה

מה חדש באתר?

31/8/12 - תמלול אסיפת בעלי המניות בקרן סקויה לשנת 2012 יצא לאור. התמלול הועלה לדף הגורואים.
25/6/11
- מחקר חדש של איתי קמה ונחום מלמד על שיטות להסוואת ניהול רווחים באמצעות ניהול תזרים (פקטורינג וכולי), תוך הסוואת סימן האזהרה המקובל (יחס רווח נקי לתזרים), עלה לדף סוגיות עומק נבחרות בשער הפיננסי.
7/9/10 -
תמלול אסיפת בעלי המניות בקרן סקויה לשנת 2010 יצא לאור. התמלול הועלה לדף הגורואים, לצד כל האסיפות הקודמות. העלתי רשומה גם למדידות מה-Buyside.
9/1/10 - כיצד הגדיר בנג'מין גראהם את המונח סיכון ומהם ההבדלים בינו לבין מודלים מבוססי בטא. מאמר חדש ממכון ברנדס הוסף לדף הסקירות הנבחרות ויש גם שני גרפים חדשים בנושא בדף התסריטים והשאלות.
© זכויות יוצרים שמורות. ניתנת בזאת רשות להעביר או לצטט תוכן, בתנאי שיופיע לצידו איזכור לאתר
shookrun.com